Công nhận xã Minh Tân, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

PhuthoPortal - Ngày 27/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc công nhận xã Minh Tân, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm