Tạo sức lan tỏa rộng rãi trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

PhuthoPortal - Ngày 19/10/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức họp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Phú Thọ năm 2021.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vi Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức hội thi chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo.

Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Phú Thọ năm 2021 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng góp phần thiết thực trong triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đến thời điểm này, Hội thi đã hoàn thành tổ chức cấp cơ sở trong tháng 7 và cấp huyện trong tháng 9. Đây là lần đầu tiên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo mỗi huyện, thành, thị lựa chọn 1 xã, phường, thị trấn làm điểm; mời các chi, đảng bộ trực thuộc đến dự, sau đó tổ chức rút kinh nghiệm, thống nhất chỉ đạo chung trong toàn tỉnh.

Trong quá trình tổ chức, các cấp ủy Đảng đã nghiêm túc chỉ đạo, tổ chức Hội thi các cấp đạt kết quả tốt với chất lượng hội thi khá đồng đều. Qua đó đã lựa chọn được 22 thí sinh xuất sắc nhất đại diện cho các Đảng bộ tham gia Hội thi cấp tỉnh.

Đồng chí Trịnh Hùng Sơn - TUV, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo quy chế, phân công nhiệm vụ thành viên Ban tổ chức, Tổ Thư ký Hội thi. Các đại biểu đều khẳng định Hội thi có ý nghĩa quan trọng, là hình thức để tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Các đại biểu cũng đóng góp ý kiến vào một số nội dung liên quan đến quyền và nghĩa vụ thí sinh; quy định nội dung và hình thức thi, quy định về chấm điểm và cách tính điểm; chủ đề bài thi thuyết trình, thời gian thi, chương trình hội thi; công tác tuyên truyền, đảm bảo kỹ thuật, đường truyền phục vụ hội thi; phương án tổ chức hội thi…

Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nguyễn Thị Tuyết Chinh phát biểu ý kiến về công tác tuyên truyền, ghi hình Hội thi

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vi Mạnh Hùng ghi nhận các ý kiến đóng góp tâm huyết của các đại biểu. Để công tác tổ chức hội thi đảm bảo chất lượng cao nhất, xứng tầm với quy mô hội thi cấp tỉnh, lựa chọn được người xứng đáng tham gia hội thi cấp khu vực và trung ương, đồng chí đề nghị các thành viên Ban Tổ chức phải xác định rõ tầm quan trọng của Hội thi để chuẩn bị chu đáo nhất. Các thành viên Ban Giám khảo phát huy tinh thần trách nhiệm, đảm bảo làm việc khách quan, công tâm; đảm bảo tuân thủ nguyên tắc bảo mật thông tin về đề thi, kết quả thi; khuyến khích lựa chọn những chủ đề liên quan trực tiếp đến những nội dung trọng tâm, khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Quang cảnh hội nghị

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, bổ sung hệ thống câu hỏi trắc nghiệm đa dạng, phong phú; thành lập thêm tổ kỹ thuật do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để hỗ trợ đắc lực cho thí sinh, đảm bảo an toàn đường truyền kỹ thuật phục vụ Hội thi. Các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trước, trong và sau khi diễn ra Hội thi để tạo được sức lan tỏa rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí cũng lưu ý một số nội dung liên quan đến hình thức thuyết trình, thời gian trình bày bài thi, nguyên tắc bảo mật thông tin của hội thi, công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Hội thi.

Lệ Thủy