Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XIX dự kiến diễn ra từ ngày 7 - 9/12/2021

PhuthoPortal - Ngày 19/10/2021, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 để thảo luận, thống nhất nội dung chương trình Kỳ họp thứ Ba - HĐND tỉnh khóa XIX. Kỳ họp dự kiến diễn ra từ ngày 7 - 9/12/2021.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Châu phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Dự phiên họp có các đồng chí: Dương Hoàng Hương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đinh Công Thực - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Lâm - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Trọng Tấn - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thanh Tâm - TUV, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Châu nhấn mạnh: Đây là kỳ họp cuối năm với khối lượng nội dung công việc khá lớn, do vậy mọi công tác chuẩn bị cho kỳ họp cần phải được thực hiện kỹ trong tất cả các khâu. Trường hợp có những diễn biến mới của dịch COVID-19 cần có phương án điều chỉnh hình thức họp phù hợp và đảm bảo theo đúng quy định.

Đồng chí yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn liên quan phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh rà soát lại các nội dung để hoàn thiện dự thảo các Nghị quyết, nhất là các Nghị quyết chuyên đề trình HĐND tỉnh theo đúng quy trình, quy định, đảm bảo chất lượng, sát với yêu cầu và tình hình thực tiễn của tỉnh. Các Ban của HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết đảm bảo thời gian, chất lượng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đinh Công Thực phát biểu ý kiến liên quan đến các nội dung trình tại kỳ họp

 “Ngoài báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội cần bổ sung báo cáo công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian qua, trong đó tập trung làm rõ công tác chỉ đạo điều hành, các phương án phòng chống dịch, nguồn lực, chính sách hỗ trợ COVID-19… để thảo luận, thông qua trước HĐND tỉnh, đồng thời thông tin để cử tri, người dân trong tỉnh nắm được” - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh.

Đối với các nội dung chuyên đề, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu: UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, xem xét trình HĐND tỉnh đối với một số nội dung liên quan đến công tác xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, điều chỉnh giá vệ sinh môi trường. Từ nay đến khi diễn ra kỳ họp, tiếp tục rà soát, bổ sung các nội dung đủ điều kiện để trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp lần này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu ý kiến liên quan đến các nội dung chuyên đề trình tại kỳ họp

Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ để xây dựng kịch bản điều hành chất lượng, hiệu quả, trong đó tiếp tục duy trì việc chia tổ thảo luận tại kỳ họp, tăng thời gian thảo luận tại hội trường kết hợp với chất vấn và yêu cầu các cơ quan chức năng giải trình về các nội dung liên quan được đại biểu HĐND, cử tri quan tâm.

Đối với việc tổ chức tiếp xúc cử tri, đồng chí yêu cầu căn cứ vào diễn biến của dịch COVID-19 và điều kiện thực tế tại các địa phương để tổ chức việc tiếp xúc cử tri trực tiếp, trực tuyến, chuyên đề hoặc hình thức khác cho phù hợp.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trịnh Thế Truyền phát biểu ý kiến liên quan đến các nội dung chuyên đề trình tại kỳ họp

Kỳ họp thứ Ba - HĐND tỉnh dự kiến thảo luận, cho ý kiến đối với 12 nội dung thường lệ như: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2021; Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2020; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022 - 2024; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, kế hoạch đầu tư công năm 2022; Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021; nhiệm vụ công tác năm 2022; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Hai; Báo cáo kết quả thực hiện kết luận phiên giải trình, chất vấn của Chủ tọa kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khoá XIX; Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh năm 2020; Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Tờ trình về giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2022; Tờ trình về việc giao tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022.

Quang cảnh phiên họp

Kỳ họp cũng dự kiến cho ý kiến đối với các nội dung chuyên đề như: Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Quy định về phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường do cơ quan địa phương thực hiện; Quy định các mức chi cụ thể về thực hiện các nhiệm vụ thuộc công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Quy định chính sách đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động; chính sách trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động trong khu công nghiệp; chính sách đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 05 năm 2020 - 2024; Điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025…

Lệ Thủy