Đa dạng các hình thức dạy học trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19

PhuthoPortal - Sở GD&ĐT có ý kiến chỉ đạo Phòng GD&ĐT huyện Tam Nông, huyện Thanh Thủy, thị xã Phú Thọ căn cứ tình hình thực tế, diễn biến dịch bệnh COVID-19 của từng địa bàn xã, thị trấn để đề xuất, tham mưu với UBND huyện (thị xã) quyết định việc tổ chức dạy học trực tiếp trở lại hoặc tiếp tục tạm dừng dạy học trực tiếp; đồng thời báo cáo Sở GD&ĐT để được hướng dẫn tổ chức dạy học phù hợp, kịp thời.

Học sinh Trường Tiểu học Gia Cẩm (thành phố Việt Trì) học trực tuyến trong thời gian tạm dừng đến trường

Đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Việt Trì, huyện Lâm Thao, huyện Phù Ninh tiếp tục dừng tổ chức dạy học trực tiếp cho đến khi có thông báo mới. Trong thời gian tạm dừng đến trường các cơ sở giáo dục phối hợp với phụ huynh học sinh quản lý, chăm sóc, đảm bảo an toàn cho học sinh tại nhà; hướng dẫn, hỗ trợ học sinh học tập bằng các hình thức phù hợp.

Không tổ chức dạy học trực tuyến đối với giáo dục mầm non; duy trì hoạt động kết nối với gia đình, trẻ em bằng kênh liên lạc công nghệ thông tin phù hợp như: zalo, youtube... hỗ trợ, hướng dẫn phụ huynh cho trẻ em hoạt động vui chơi tại nhà để đạt được mục tiêu, kết quả mong đợi cuối độ tuổi. Riêng trẻ em mẫu giáo 5 tuổi lựa chọn những nội dung cốt lõi, cần thiết, hướng dẫn phụ huynh tổ chức giáo dục trẻ em ở nhà phù hợp với điều kiện của gia đình, nhằm chuẩn bị cho trẻ em sẵn sàng vào học lớp 1.

Đối với giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên (các lớp 3, 4, 5 cấp tiểu học; cấp THCS, cấp THPT) tổ chức dạy học trực tuyến từ ngày 25/10/2021. Các trường cần chuẩn bị điều kiện về hạ tầng kỹ thuật và học liệu dạy học trực tuyến; lựa chọn các phần mềm dạy học trực tuyến phù hợp; tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho giáo viên, học sinh trước khi triển khai thực hiện.

Các trường xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học trực tuyến phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên của đơn vị và đặc thù của cấp học, lớp học. Ưu tiên dạy học các nội dung cơ bản, cốt lõi của chương trình môn học

Đối với môn học, lớp học không thể tổ chức dạy trực tuyến, nhà trường lựa chọn các hình thức hỗ trợ, hướng dẫn học sinh học từ xa phù hợp. Chỉ đạo giáo viên chủ động tìm hiểu, lựa chọn và thông báo lịch phát sóng chương trình dạy học trên truyền hình của các Đài truyền hình trung ương, địa phương; hướng dẫn học sinh học tập trên truyền hình.

Khi tổ chức dạy học trực tiếp trở lại, các nhà trường cần kiểm  tra, tổ chức ôn tập, củng cố các nội dung kiến thức học sinh chưa nắm vững (nếu có) trong quá trình học trực tuyến, học trên truyền hình.    

Các cơ sở giáo dục thực hiện kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả học tập trực tuyến của học sinh được thực hiện trong quá trình dạy học. Kiểm tra, đánh giá định kỳ kết quả học tập trực tuyến của học sinh được thực hiện trực tiếp tại cơ sở giáo dục theo quy định về kiểm tra, đánh giá định kỳ của Bộ GD&ĐT đối với từng cấp học. Trường hợp học sinh không thể đến cơ sở giáo dục tại thời điểm kiểm tra, đánh giá định kỳ vì lý do bất khả kháng, việc tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ được thực hiện bằng hình thức trực tuyến; người đứng đầu cơ sở giáo dục quyết định lựa chọn hình thức kiểm tra, đánh giá định kỳ theo quy định của Bộ GD&ĐT, bảo đảm việc kiểm tra, đánh giá, chính xác, công bằng, khách quan, trung thực.

Đối với lớp 1, lớp 2 cấp tiểu học, các trường chủ động lựa chọn những nội dung cần thiết, cơ bản, cốt lõi; phối hợp cha mẹ học sinh tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh ở nhà phù hợp với khung thời gian, điều kiện cụ thể và khả năng đáp ứng, hỗ trợ của gia đình học sinh.

Đối với các cơ sở giáo dục còn lại tổ chức dạy học bình thường theo kế hoạch giáo dục nhà trường. Thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình, diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, chủ động báo cáo UBND cấp huyện và Sở GD&ĐT để kịp thời có chỉ đạo.

Huyền Trang