Thông tin báo chí: Về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại Phú Thọ

PhuthoPortal - Gói hỗ trợ người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động (NLĐ) theo Nghị quyết 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg được triển khai kịp thời, đúng thời điểm NLĐ và NSDLĐ bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19. Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Phú Thọ thông tin báo chí kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của BHXH tỉnh Phú Thọ, tính đến 16h00, ngày 20/10/2021 như sau:

1. Giảm đóng vào Quỹ BHTN cho NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ 1% xuống bằng 0%:

- Số đơn vị tham gia BHTN: 4.091 đơn vị;

- Số đơn vị được giảm mức đóng: 3.044 đơn vị;

- Số lao động đang tham gia BHTN: 149.102  lao động;

- Số lao động được giảm đóng BHTN: 124.373 lao động;

- Số tiền giảm đóng dự kiến: 71,03 tỷ đồng.

2. Hỗ trợ bằng tiền cho NLĐ bị ảnh hưng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ BHTN từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021:

- Đã giải quyết chi hỗ trợ 58.260 lao động (trong đó:  57.112 lao động đang tham gia và  1.148 lao động nghỉ việc bảo lưu BHTN) với số tiền trên 142,9 tỷ đồng.

- Đã chi hỗ trợ trên: 124,9  tỷ đồng cho 50.653 người lao động

Nhờ có hệ thống dữ liệu tập trung, cơ quan BHXH tỉnh và BHXH cấp huyện đã trực tiếp xử lý các thủ tục và hoàn tất việc giảm đóng vào Quỹ BHTN cho NSDLĐ. Đa số NLĐ và NSDLĐ đều phấn khởi vì không bị bất kỳ một rào cản nào khi tiếp cận gói hỗ trợ này. Số tiền hỗ trợ đã giúp NLĐ trang trải cuộc sống lúc khó khăn và NSDLĐ có thêm kinh phí duy trì hoạt động sản xuất - kinh doanh, tiếp tục chuỗi cung ứng lao động, qua đó thể hiện rõ tính nhân văn, ưu việt của chính sách BHTN của Đảng và Nhà nước.

Trân trọng!

Nguồn: BHXH tỉnh