Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ 150 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19

PhuthoPortal - Ngày 21/10/2021, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức tiếp nhận 150 triệu đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của Công ty Điện lực Phú Thọ.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận tiền ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của Công ty Điện lực Phú Thọ

Trong những ngày qua, dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã có diễn biến phức tạp, đòi hỏi sự chung tay của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, tổ chức và toàn thể nhân dân để đẩy lùi dịch bệnh.

Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc, Công ty Điện lực Phú Thọ đã có những đóng góp, ủng hộ thiết thực cho công tác phòng, chống dịch. Đây là nguồn cổ vũ, động viên để tỉnh Phú Thọ có thêm điều kiện phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Huyền Trang