Hơn 5,1 triệu lao động đã được giải quyết hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Tính đến thời điểm hiện nay, cùng với các bộ, ngành chức năng, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã và đang quyết liệt triển khai các chính sách theo Nghị quyết số 68, Quyết định số 23; Nghị quyết số 116, Quyết định số 28 của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 của ngành BHXH Việt Nam.

Rất nhiều người lao động được Chính phủ hỗ trợ trong đợt dịch Covid-19

Theo đó, tính đến hết ngày 25/10/2021, thực hiện Nghị quyết số 116 của Chính phủ, Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ , BHXH các tỉnh, thành phố đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho 5.159.501 lao động (trong đó có: 4.776.292 người đang tham gia BHTNvà 383.209 lao động đã dừng tham gia BHTN) với tổng số tiền hỗ trợ là 12.369 tỷ đồng.

Bên cạnh chính sách hỗ trợ từ quỹ BHTN theo Nghị quyết số 116, Quyết định số 28 của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, hiện nay, ngành BHXH Việt Nam đang tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23 đạt nhiều kết quả tích cực.

Theo đó, tính đến hết ngày 25/10/2021, toàn Ngành đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 770 đơn vị với 139.316 lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền 956,6 tỷ đồng tại 57/63 tỉnh, thành phố.

Cùng với đó, xác nhận danh sách cho 2.100.699 lao động của 59.547 đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính sách hỗ trợ tại 63 tỉnh, thành phố. Trong đó gồm:

- 1.567.280 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương của 54.061 đơn vị.

- 373.375 lao động ngừng việc để nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người của 4.086 đơn vị.

- 2.796 lao động được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm của 25 đơn vị.

- 69.256 lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 của 910 đơn vị, được NSDLĐ vay vốn trả lương ngừng việc.

- 58.464 NLĐ được NSDLĐ đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với NSDLĐ phải tạm dừng hoạt động) của 272 đơn vị.

- 29.528 NLĐ được NSDLĐ đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với NSDLĐ hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng) của 193 đơn vị./.

Nguồn: Laodongxahoi.net