Dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí trong thời điểm tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch COVID-19

PhuthoPortal - Ngày 18/11/2021, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 5371/UBND-KGVX về việc dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí trong thời điểm tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch COVID-19.

Căn cứ Văn bản số 4286/BVHTTDL-VNCS ngày 17/11/2021 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 441-CV/TU ngày 17/11/2021 về việc dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí trong thời điểm tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành, thị tạm dừng tổ chức và phát thanh, truyền hình các sự kiện, hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí trong thời điểm diễn ra Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch COVID-19 (bắt đầu từ 20 giờ 00’, ngày 19/11/2021; thời lượng khoảng từ 30 - 45 phút). Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ ưu tiên tiếp sóng VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam về chương trình Lễ tưởng niệm.

2. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành, thị, các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền với nội dung, hình thức phù hợp để tôn vinh, ghi nhận công lao của những chiến sĩ hy sinh, những người dân bị tử vong do thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân, khích lệ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phục hồi sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

Hương Giang