Chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

PhuthoPortal - Để chăm lo, ổn định đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, trong những năm qua Phú Thọ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, lồng ghép các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách, đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đối với vùng dân tộc và miền núi; coi đó là nhiệm vụ ưu tiên, thường xuyên được quan tâm triển khai thực hiện.

Các em học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Tân Sơn học tập trong môi trường khang trang

Giai đoạn 2015 - 2020, trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả một số chương trình, dự án, như: Chương trình 135, Chương trình 30a - thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số; Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số; Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn theo Quyết định 102/QĐ-TTg;...

Trong 5 năm qua, tỉnh đã huy động hơn 681 tỷ đồng đầu tư cho Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, đầu tư xây dựng mới 611 công trình đường giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa, trường học, trạm y tế; huy động hơn 149 tỷ đồng thực hiện nhiều dự án nông, lâm nghiệp, khuyến nông, khuyến lâm; hỗ trợ máy móc, thiết bị, nhân rộng mô hình giảm nghèo. Từ nguồn vốn huy động, tỉnh đầu tư xây mới 5 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, hỗ trợ các công trình cấp nước cho 11.448 hộ; hỗ trợ đất sản xuất cho 333 hộ đồng bào dân tộc thiểu số… Cán bộ là người dân tộc thiểu số được quan tâm, đảm bảo tỷ lệ và cơ cấu hợp lý, 100% cán bộ công chức cấp xã được đào tạo, 80% đạt trình độ cao đẳng trở lên. Việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc được duy trì; hệ thống chính trị được tăng cường, quốc phòng - an ninh được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được cải thiện và nâng cao.

Gia đình chị Hoàng Thị Nhàn, người dân tộc Mường ở xóm Bậu, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn từng là hộ nghèo của xã. Nhờ sự giúp đỡ, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và bản thân nỗ lực vươn lên nên gia đình chị đã thoát nghèo. Gia đình anh chị đã mạnh dạn vay vốn Ngân hàng chính sách để nuôi chim bồ câu thịt, chim bồ câu giống, đến nay đã có trang trại nhỏ với gần 1 nghìn con bồ câu, mỗi tháng cho thu về lợi nhuận gần 10 triệu đồng.

Mô hình nuôi chim bồ câu thịt đã giúp gia đình chị Hoàng Thị Nhàn thoát nghèo

Xã Thu Cúc và các địa phương khác của huyện Tân Sơn trong 5 năm qua (giai đoạn 2016 - 2020) đã được đầu tư tổng nguồn lực trên 95 tỷ đồng để triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; trong đó tập trung hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã ATK, các thôn bản đặc biệt khó khăn và hỗ trợ phát triển sản xuất. Nhờ thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo đã tạo điều kiện cho người nghèo trên địa bàn huyện phát triển kinh tế, tạo sinh kế lâu dài vươn lên thoát nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 30,53% (năm 2015) xuống còn 13,59% (năm 2020), trung bình mỗi năm giảm trên 4%.

Cùng với huyện Tân Sơn, huyện Yên Lập cũng là địa phương thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc thiểu số. Giai đoạn 2016 - 2020, từ nguồn vốn của Chương trình 135, huyện đã được hỗ trợ hơn 68 tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất. Trong đó đầu tư xây dựng mới và duy tu bảo dưỡng gần 100 công trình hạ tầng, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi. Tỷ lệ giảm nghèo từ 21,2% năm 2016 xuống còn 10,2% năm 2019, trung bình mỗi năm giảm 3,4% (vượt 0,8% so với kế hoạch).

Cùng với việc chăm lo ổn định đời sống kinh tế, các cấp, ngành đã quan tâm triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách về giáo dục, y tế, văn hóa, pháp luật, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số; tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, xóa bỏ các tập quán lạc hậu, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ông Đinh Ngọc Thanh - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cho biết: Thời gian tới, Ban Dân tộc tiếp tục tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung vào việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 đã được Quốc hội khóa XIV phê duyệt. Đồng thời, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện tập trung mọi nguồn lực, ưu tiên đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, với mục tiêu thoát nghèo bền vững, tuyên truyền vận động người dân vươn lên làm giàu chính đáng.

Thu Hương