Hội thảo lấy ý kiến vào dự thảo Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

PhuthoPortal - Ngày 29/10/2021, Ủy ban Dân tộc tổ chức hội thảo trực tuyến với 52 điểm cầu trong cả nước để lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 - 2025 và dự thảo Thông tư hướng dẫn quy trình đánh giá, giám sát thực hiện Chương trình. Đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì hội thảo.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

Dự hội thảo tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương. 

Phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh nhấn mạnh: Chương trình này có nhiều chính sách được tích hợp, kế thừa của giai đoạn trước. Vì thế, hội thảo là dịp để các địa phương góp ý dựa trên điều kiện thực tiễn, kinh nghiệm triển khai, từ đó làm cơ sở nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống Thông tư hướng dẫn đồng bộ với hệ thống quy định pháp luật.

Để các Thông tư ban hành đảm bảo đúng nguyên tắc, đồng chí yêu cầu: Ban soạn thảo các Thông tư cần tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý, đồng thời cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Chương trình để khi xây dựng các dự án đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất, hạn chế tối đa vướng mắc cho các địa phương khi triển khai. Các địa phương tiếp tục có những góp ý bổ sung bằng văn bản gửi về cơ quan thường trực để tiếp thu, điều chỉnh đầy đủ và kịp thời.

Tại hội thảo, đại diện các bộ, ngành liên quan và các địa phương đã có nhiều ý kiến góp ý nhằm cụ thể hóa các nội dung trong quá trình triển khai các dự án như: Nên có cơ chế mở trong quy định mức đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế mỗi địa phương; bổ sung một số đối tượng thụ hưởng dự án; điều chỉnh mức hỗ trợ cho phù hợp; cần phân cấp, phân quyền cho các địa phương trong quá trình thực hiện dự án...

Hồng Nhung