BHXH huyện Tam Nông hoàn thành chi trả hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 116/NQ-CP

PhuthoPortal - Tính đến ngày 16/12/2021, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) huyện Tam Nông đã hoàn thành việc chi trả hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho 3.110 người lao động với số tiền gần 7,1 tỉ đồng; hỗ trợ cho 82 doanh nghiệp với số tiền trên 1,4 tỉ đồng.

BHXH huyện Tam Nông tích cực giải quyết hồ sơ cho người lao động hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP

Thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP, BHXH huyện Tam Nông chủ động phối hợp với các cấp, ngành, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động triển khai nhiều giải pháp tích cực để tạo điều kiện giúp người lao động và người sử dụng lao động được thụ hưởng chính sách sớm nhất trên tinh thần đảm bảo đúng nguyên tắc, kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và hiệu quả.

Cùng với quán triệt, triển khai các nội dung liên quan đến từng cán bộ, nhân viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung rà soát, lập danh sách đối tượng thụ hưởng theo quy định, BHXH huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ QuỹBHTN.

Người lao động được nhận hỗ trợ từ Quỹ BHTN

Bên cạnh đó, BHXH huyện thông báo và đề nghị người lao động đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định thực hiện việc kê khai thông tin theo mẫu gửi về cơ quan BHXH nơi gần nhất để được nhận hỗ trợ.Qua đó giúp người lao động giảm bớt khó khăn; đồng thời giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, tránh đứt gãy chuỗi cung ứng lao động do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Huyền Trang