Phấn đấu hết năm 2021, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đạt 91%

PhuthoPortal - Tính đến hết tháng 11/2021, toàn tỉnh có 1.287.547 người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động (BHTNLĐ). Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh đạt 90,2% dân số; phấn đấu hết năm 2021 đạt tỷ lệ 91%.

BHXH tỉnh tổ chức tuyên truyền lưu động về các chính sách BHXH tới người dân trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực I, II, III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 (Quyết định 861), số người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh giảm 138.662 người tại 8 huyện, thị, thành, đưa tỷ lệ bao phủ BHYT xuống còn 83,5% dân số.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ngành BHXH tỉnh đã chủ động xây dựng các giải pháp tăng cường đôn đốc thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 100% kế hoạch năm; phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc tăng trên 500 người,  BHXH tự nguyện tăng mới 2.000 người, đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT,… Gửi thông báo, văn bản đôn đốc đơn vị nợ đóng bảo hiểm; thực hiện thanh tra đột xuất 13 đơn vị nợ trên ba tháng… Chỉ riêng trong tháng 11/2021, toàn hệ thống BHXH tỉnh thu được 383.420 triệu đồng (tăng 3,6%) so với cùng kỳ năm trước.

Ngành BHXH tỉnh cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các đối tượng chịu tác động của Quyết định 861 tiếp tục tham gia BHYT; kịp thời phối hợp với sở, ngành liên quan kiến nghị, báo cáo Chính phủ và Quốc hội để có giải pháp tiếp tục hỗ trợ cho người dân vùng I, II, III theo lộ trình và tỷ lệ phù hợp.

Cán bộ BHXH tỉnh tuyên truyền các chính sách BHXH tới từng khu dân cư

Cùng với đó, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT tới các đơn vị, địa phương và nhân dân trong toàn tỉnh. Công tác thông tin, truyền thông được thực hiện với nhiều hình thức, tuyên truyền thường xuyên, liên tục và tăng thời lượng vào các khung giờ trọng điểm.

Tính đến hết tháng 11/2021, ngành BHXH tỉnh đã tổ chức 2.392 hội nghị, các cuộc tư vấn, đối thoại về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình với 18.787 lượt người tham dự; trọng tâm là các xã bị ảnh hưởng bởi Quyết định 861.

Vũ Tuân