Bài tưởng nhớ tri ân công đức các Vua Hùng tại Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần 2022

PhuthoPortal - Sáng nay, mùng 10 tháng 3 năm Nhâm Dần (tức ngày 10/4/2022), tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào cả nước thành kính tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ trân trọng giới thiệu toàn văn bài tưởng nhớ tri ân công đức các Vua Hùng tại lễ Giỗ Tổ.

- Kính cáo anh linh các Vua Hùng!

- Kính cáo anh linh các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước!

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước!

- Thưa toàn thể đồng chí, đồng bào!

Hôm nay, ngày mùng 10 tháng 3 năm Nhâm Dần (tức ngày 10 tháng 4 năm 2022), tại Điện Kính Thiên, trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh ngút ngàn linh khí - nơi thờ tự các Vua Hùng đã có công dựng nước; nơi hội tụ hồn thiêng sông núi - cội nguồn của dân tộc Việt Nam. Thay mặt đồng bào cả nước chúng con xin thành kính, dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Trong giờ phút thiêng liêng của ngày giỗ Tổ, triệu triệu con tim Người Việt ở trong và ngoài nước cùng hướng về Đền Hùng, với tấm lòng thành kính để tưởng nhớ, tri ân công đức các Vua Hùng, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.

Kính cáo anh linh các Vua Hùng!

Tưởng nhớ về Tổ tông, các Vua Hùng đã khơi mạch nguồn dân tộc, lập nên Nhà nước Văn Lang, đặt nền móng cho sự phát triển trường tồn của quốc gia, dân tộc. Đời nối đời trải mấy nghìn năm, Vua thương yêu dân, chung sống hòa thuận; cả nước một lòng, toàn dân đoàn kết.

Trong suốt tiến trình dựng nước và giữ nước, các thế hệ con cháu Lạc Hồng đã trải qua bao cuộc đấu tranh với muôn vàn gian khổ,  hy sinh; hun đúc truyền thống đoàn kết, ý chí độc lập, tự chủ, tự cường từ lòng yêu nước nồng nàn, niềm tự hào, tự tôn dân tộc sâu sắc; đã lập nên nhiều kỳ tích vẻ vang, xây nền độc lập, gìn giữ non sông, khẳng định chủ quyền, bồi đắp bản sắc, ý chí dân tộc.

Kế thừa truyền thống hào hùng, hơn 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc ta đã vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; tiếp tục vun đắp cơ đồ, nâng cao tiềm lực, vị thế, đưa đất nước đổi mới, phát triển toàn diện; giành được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp và đầy biến động; đất nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa có trong tiền lệ; đại dịch COVID-19 ảnh hưởng lớn đến kinh tế và đời sống nhân dân. Song dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ, của các cấp, các ngành, các địa phương; cùng sự đoàn kết, đồng lòng của toàn dân; đất nước ta đã từng bước vượt qua khó khăn, kịp thời giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra; thích ứng an toàn, linh hoạt, phù hợp với tình hình mới, tạo thuận lợi thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện; sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, phát huy mạnh mẽ; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn;  quốc phòng, an ninh được tăng cường; giữ vững độc lập, chủ quyền,  môi trường hòa bình, ổn định. Tiềm lực, vị thế và uy tín của đất nước, sức mạnh tổng hợp của quốc gia - dân tộc không ngừng được nâng cao; tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ lãnh đạo của Đảng và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Tuy nhiên, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi đang mở ra, cũng còn nhiều khó khăn, thử thách phía trước; tình hình thế giới đang có nhiều thay đổi nhanh chóng, khó lường; dịch bệnh có thể còn diễn biến phức tạp; sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc đặt ra những yêu cầu mới to lớn, nặng nề hơn.

Trước anh linh Tiên Tổ, chúng con xin nguyện: Tiếp nối truyền thống Tiên Rồng, phát huy cao độ lòng yêu nước và tinh thần cách mạng; cùng đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu hết mình vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước của cha ông; tiếp tục đổi mới tư duy và hành động tích cực, hiệu quả hơn nữa, đưa đất nước phát triển ngày càng hùng cường, thịnh vượng, làm rạng danh cơ đồ dân tộc.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ vinh dự được thay mặt đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài giữ gìn lăng miếu Tổ Tiên. Chúng con nguyện đoàn kết một lòng, xây dựng quê hương đất Tổ ngày càng giàu mạnh; chăm lo xây dựng, tu bổ, tôn tạo nơi thờ tự để con cháu Lạc Hồng đời đời thờ phụng.

Con cháu Lạc Hồng nguyện mãi khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

“Các Vua Hùng đã có công dựng nước,

Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Cầu mong Thánh Tổ phù hộ cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái, dân an, bách gia trăm họ, vạn đại trường tồn. Độ trì cho mưa thuận, gió hòa, nhân khang, vật thịnh, dịch bệnh COVID-19 sớm tiêu tan; cả nước vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Con cháu Lạc Hồng trên khắp mọi miền đất nước, kiều bào ta ở nước ngoài luôn mạnh khỏe, bình an, vui hưởng thái hòa.

Xin tri ân công đức các Vua Hùng,

Chúng con nay:

Sáu mươi ba tỉnh thành: Ơn đức Tổ tông

Năm mươi tư dân tộc: Tìm về cội rễ!

Trăm con một bọc, yêu thương nhau như ruột thịt chan hòa

Một gốc trăm nhành, gắn bó mãi như keo sơn chặt chẽ.

Bốn phương: Nam, Bắc, Tây, Đông

Trăm họ: Gái, trai, già, trẻ

Tạc lòng thắp nén tâm hương

Ghi dạ cúi đầu bái Tổ.

Xin Tổ Vương vạn thế anh linh

Giúp cháu con trăm điều chỉ vẽ

Chúng con nguyện:

Xây đất nước hùng mạnh phồn vinh

Cùng nhân loại giữ hòa bình hữu nghị

Sáng muôn đời Hồng Lạc tinh hoa

Cao muôn trượng Hùng Vương khí thế!

Chúng con xin: Cẩn cáo!

Cẩn cáo!

Cẩn, cẩn cáo!