Giấy mời hội nghị trực tuyến Phiên họp thứ hai của Ủy ban Quốc gia vềchuyển đổi số

PhuthoPortal - Thực hiện Công điện số 610/CĐ-VPCP ngày 25/4/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc mời dự Hội nghị trực tuyến Phiên họp thứ hai của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, UBND tỉnh bố trí chương trình Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu của tỉnh, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 08 giờ 00, ngày 27 tháng 4 năm 2022 (Thứ Tư)

2. Địa điểm: Phòng họp số 4, Văn phòng UBND tỉnh.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm