Danh sách các nhà thầu đề nghị đưa ra khỏi danh sách nhà thầu vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán tính đến ngày 31/12/2021

(Kèm theo Văn bản số 742/STC-TCĐT  ngày 04 tháng 05 năm 2022 của Sở Tài chính Phú Thọ)

STT

Tên nhà thầu

Tên dự án, công trình hoặc gói thầu thực hiện

Chủ đầu tư dự án

 

TỔNG: 18 NHÀ THẦU

 

 

1

Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng Thành Công

Hồ công viên Văn Lang (Giai đoạn 1) Gói 6

UBND thành phố Việt Trì

2

Công ty TNHH Việt Châu

Đường Vũ Thê Lang (E4-E7) - giai đoạn 1

3

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú Cường

Đường Nguyễn Tất Thành đoạn từ nút C10 đi Khu đô thị mới Bắc Việt Trì

4

Công ty cổ phần licogi 14

Đường Nguyễn Tất Thành đoạn từ nút C10 đi Khu đô thị mới Bắc Việt Trì

Đường Thụy Vân - Thanh Đình - Chu Hóa

5

Công ty cổ phần xây dựng và du lịch Bình Minh

Đường Nguyễn Tất Thành đoạn từ nút C10 đi Khu đô thị mới Bắc Việt Trì

6

Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hiền Thảo

7

Công ty cổ phần công trình và thương mại Giao thông Vận tải

8

Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC

9

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông (EPC)

Trung tâm văn hóa thể thao thành phố

10

Công ty XD-XNK vật liệu và KTXD

Đường Nguyễn Tất thành đoạn A2 C4;C8C10 (Gói 7)

11

Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hoàng Gia

Hạ tầng khu tái định cư số I, Hy Cương

12

Công ty cổ phần xây dựng Trường Giang

Đường Thụy Vân - Thanh Đình - Chu Hóa

13

Công ty cổ phần 36.55

14

Công ty cổ phần xây dựng giao thông Phú Thọ

15

Công ty cổ phần xây dựng thương mại Hải Đăng

Nhà lớp học bộ môn 2 tầng 4 phòng học Trường THPT Trung Nghĩa

Trường THPT Trung Nghĩa

Gói thầu số 02: Thi công Xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc công trình Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trang trí Trụ sở làm việc của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Công trình cải tạo, sửa chữa nhà Hội trường và các khu vệ sinh Trường Cao đẳng y tế Phú Thọ

Trường Cao đẳng y tế Phú Thọ

Công trình cải tạo, sửa chữa nâng cấp sân vườn nội bộ, phòng làm việc khu KTX 5 tầng và một số hạng mục khác rường Cao đẳng y tế Phú Thọ

Trường Cao đẳng y tế Phú Thọ

16

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tuấn Phúc

Gói thầu số 03 – Thi công xây dựng công trình: Xây dựng hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Đồng Tâm, thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê

UBND huyện Cẩm Khê

17

Công ty TNHH ĐTP

Gói thầu số 04 – Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Xây dựng hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Đồng Tâm, thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê

18

Công ty TNHH tư vấn và xây lắp Minh Long

Gói thầu số 01 – Tư vấn khảo sát lập BCKTKT công trình: Xây dựng hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Đồng Tâm, thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê