Chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức học tập chuyên đề năm 2022

PhuthoPortal - Ngày 13/5/2022, Chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, khơi dậy khát vọng xây dựng Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc”. Đây cũng là nội dung sinh hoạt chuyên đề quý II/2022 của chi bộ.

Các đại biểu trao đổi những nội dung của chuyên đề năm 2022

Dự hội nghị có các đồng chí trong cấp ủy, lãnh đạo cơ quan cùng toàn thể cán bộ, đảng viên chi bộ.

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên đã được quán triệt những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2022 gồm: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo; khát vọng xây dựng Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc; một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022.

Đây là nội dung chuyên đề có ý nghĩa thiết thực, khẳng định việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là biện pháp quan trọng hàng đầu, là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và lâu dài của chi bộ, cơ quan và cán bộ, đảng viên; đồng thời thúc đẩy mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần, trách nhiệm, phát huy tính năng động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, phấn đấu xây dựng Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc; xây dựng chi bộ, cơ quan trong sạch vững mạnh.

Quang cảnh hội nghị

Trên cơ sở các nội dung được quán triệt, chi bộ đã hướng dẫn cán bộ, đảng viên viết thu hoạch gắn với chức trách nhiệm vụ được giao; xác định kết quả học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm.

Lan Phương