Đẩy mạnh chống thất thu thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn

PhuthoPortal - Trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo các Chi cục Thuế đẩy mạnh công tác chống thất thu thuế đối với hộ kinh doanh (HKD), đạt kết quả tích cực.

Cục trưởng Cục Thuế Nguyễn Huy Hồng quán triệt đến các đơn vị trong ngành thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp về chống thất thu NSNN đối với HKD

Ông Lê Diên Trọng - Trưởng phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác cho biết: Trong năm 2021, các Chi cục Thuế đã thực hiện 14 chuyên đề chống thất thu đối với 1.027 HKD, tăng gần 2,7 tỉ đồng; thu hồi nợ đọng gần 1,3 tỉ đồng. Bên cạnh đó, các Chi cục Thuế đã tăng cường các biện pháp chống thất thu thuế đối với hoạt động xây dựng cơ bản (XDCB) tư nhân trên địa bàn; thực hiện thu tiền thuế của 1.680 cá nhân với số tiền thuế thu được trên 11,271 tỉ đồng, bằng 139% số hộ, tăng 9% số tiền thu được so với năm 2020.

Từ đầu năm 2022 đến nay, các Chi cục Thuế đã thực hiện 6 nhóm chuyên đề chống thất thu ngân sách Nhà nước (NSNN) đối với 153 HKD, tăng thu NSNN 370 triệu đồng. Công tác chống thất thu thuế XDCB tư nhân tiếp tục được các đơn vị triển khai, gắn việc cấp phép xây dựng với việc kê khai nộp thuế. Tính đến nay, các Chi cục Thuế đã thực hiện thu thuế XDCB tư nhân đối với 521 cá nhân với số tiền thuế thu được trên 3,9 tỉ đồng, bằng 136% số hộ và bằng 138% số tiền thu được so cùng kỳ.

Tuy nhiên, công tác chống thất thu HKD còn gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến HKD; Ban chỉ đạo chống thất thu NSNN hoạt động mang tính chất kiêm nhiệm; một số địa bàn miền núi có số HKD cư trú rải rác, giao thông không thuận tiện, gây khó khăn cho cán bộ thuế...

Ông Nguyễn Huy Hồng - Cục trưởng Cục Thuế cho biết: Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo các Chi cục Thuế tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt. Trong đó, yêu cầu các Chi cục Thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền để HKD hiểu rõ về nghĩa vụ kê khai, nộp thuế và cách tính thuế; chủ động hướng dẫn việc khai, nộp thuế để HKD dễ dàng thực hiện. Chủ động tham mưu cho UBND huyện, thành, thị và Ban chỉ đạo chống thất thu NSNN để triển khai xuống đến địa bàn xã, phường, thị trấn, HKD. Cùng với đó, tập trung lựa chọn danh sách, lĩnh vực cụ thể, trọng điểm để triển khai trong năm 2022. Đối với các trường hợp chống đối, không kê khai, các Chi cục Thuế báo cáo danh sách cho Ban chỉ đạo các huyện, thành, thị để có biện pháp xử lý.

“Đối với các HKD có hoạt động bán hàng qua mạng, thu nhập online, chúng tôi đã yêu cầu các Chi cục Thuế thuế xác minh doanh thu nhận được từ các đơn vị trung gian như ngân hàng thương mại, giao hàng COD để tăng dần doanh thu và mức thuế khoán. Chủ động nghiên cứu các thông tin bán hàng trên mạng xã hội thuộc phạm vi tỉnh; thực hiện đối chiếu doanh số lập bộ hộ khoán kê khai với thực tế của các cơ sở bán hàng lớn trên địa bàn, yêu cầu các cơ sở điều chỉnh doanh thu tính thuế theo thực tế. Đồng thời, tăng cường giám sát, đôn đốc doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý khi xuất hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho các hộ, cá nhân để phục vụ công tác xác định doanh thu của hộ, cá nhân kinh doanh, quản lý thuế…” - ông Nguyễn Huy Hồng cho biết thêm.

Văn Học