Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực điện năng tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Tư - HĐND tỉnh khóa XIX

1. Cử tri phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì kiến nghị: Hệ thống đường điện của Hợp tác xã Thanh Miếu đã được bàn giao từ năm 2009, tuy nhiên đến nay người dân chưa được ngành Điện thanh toán tiền bồi thường. Đề nghị xem xét chỉ đạo.

Trả lời: UBND tỉnh đã giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Hội đồng định giá tài sản lưới điện hạ áp nông thôn tỉnh Phú Thọ, UBND thành phố Việt Trì, UBND phường Thanh Miếu, đại diện HTX Nông nghiệp và Thủy lợi Đồng Lực và Công ty Điện lực Phú Thọ để xem xét, giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri.

Tại Hội nghị đại diện Sở Công Thương và các cơ quan đơn vị liên quan đã giải thích rõ các nội dung cử tri kiến nghị: HTX Nông nghiệp và Thủy lợi Đồng Lực, phường Thanh Miếu đã bàn giao tài sản lưới điện hạ áp nông thôn cho Công ty Điện lực Phú Thọ năm 2009, tại thời điểm bàn giao, HTX Nông nghiệp và Thủy lợi Đồng Lực không có hồ sơ liên quan đến tài sản lưới điện nên hai bên đã thỏa thuận bàn giao theo hình thức “Tăng giảm tài sản - Không hoàn trả vốn”.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ban Quyết định số 3755/QĐ-UBND ngày 24/11/2011 duyệt giá trị còn lại và vốn hoàn trả lưới điện hạ áp nông thôn, trong đó đã phê duyệt giá trị còn lại tài sản lưới điện HTX Nông nghiệp và Thủy lợi Đồng Lực là 166.803.000 đồng, thuộc phần vốn không xác định được nguồn gốc, phần vốn hoàn trả là: 0 đồng (không đồng).

2. Cử tri xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì phản ánh Trạm biến áp số 5 - Lâu Thượng (cấp điện từ Đình Nội Lâu Thượng đến kênh tiêu Đông Nam) nằm giáp đường giao thông gây cản trở giao thông và nguy hiểm cho người, phương tiện tham gia giao thông. Đề nghị có phương án di chuyển trạm biến áp để đảm bảo an toàn.

Trả lời: Nội dung cử tri phản ánh, UBND tỉnh đã giao Sở Công Thương chỉ đạo Công ty Điện lực Phú Thọ làm việc với UBND xã Trưng Vương và thống nhất UBND xã Trưng Vương sẽ thực hiện di chuyển Trạm biến áp số 5 - Lâu Thượng khi thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật khu đất ở dân cư Ao Sải và Đồng Khoang vào đầu năm 2023.

Trong thời gian chờ triển khai dự án, Công ty Điện lực Phú Thọ đã điều chỉnh xong việc lắp đặt lại các cấu kiện của trạm biến áp số 5 - Lâu Thượng trong tháng 7/2022 để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện giao thông qua lại khu vực này.

3. Cử tri xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì phản ánh: Hiện nay, khu 10, xã Trưng Vương có 06 cột điện nằm trên tuyến đường giao thông buộc người dân phải đi tránh; một số cột điện vẫn sử dụng của nhân dân trong khi nhiều cột đã hư hỏng, gãy đổ. Đề nghị có phương án truyền tải điện an toàn trước mùa mưa bão.

Trả lời: Nội dung cử tri phản ánh, UBND tỉnh đã giao Sở Công Thương chỉ đạo Công ty Điện lực Phú Thọ triển khai khắc phục, xây dựng 06 cột điện mới thay thế các cột điện cũ, công việc đã hoàn thành ngày 07/10/2022.

4. Cử tri phường Minh Nông, thành phố Việt Trì phản ánh: Hệ thống lưới điện trên địa bàn khu Đoàn Kết, khu Thành Công, phường Minh Nông đã bàn giao từ năm 2009, chi phí bồi thường cho Nhân dân 2 khu thời điểm đó là 131 triệu đồng đến nay vẫn chưa được thanh toán. Đề nghị xem xét chỉ đạo giải quyết.

Trả lời: Hệ thống lưới điện trên địa bàn khu Đoàn Kết, khu Thành Công, phường Minh Nông (trước đây là lưới điện hạ áp nông thôn xã Tân Đức) được bàn giao sang cho Công ty Điện lực Phú Thọ quản lý từ năm 2009. Theo biên bản lập giữa Công ty điện lực Phú Thọ và UBND xã Tân Đức, HTX Tân Đức ngày 15/9/2009 ghi nhận xác định giá trị còn lại của tài sản lưới điện hạ áp nông thôn xã Tân Đức với số tiền là 130.046.000 đồng. Tuy nhiên, sau khi Hội đồng định giá thẩm định, đã trình UBND tỉnh phê duyệt với giá trị hoàn trả là 21.523.000 đồng tại Quyết định số 3755/QĐ-UBND ngày 24/11/2021.

Nguyên nhân có sự chênh lệch giá trị còn lại giữa biên bản bàn giao và Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh do biên bản bàn giao (i) không đưa vào đánh giá giá trị tài sản đối với những tài sản được đầu tư không theo hoặc không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật (như cột tre, cột gỗ, cột xi măng tự đúc…) được hướng dẫn tại khoản 4, Điều 5, Thông tư số 06/2010/TTLT-BCT-BTC liên Bộ Tài chính và Bộ Công Thương và (ii) áp dụng Bộ đơn giá được ban hành kèm theo Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 08/4/2011 của UBND tỉnh để xác định giá trị còn lại của tài sản lưới điện hạ áp nông thôn.

Ngày 08/5/2019, Sở Công Thương đã chủ trì tổ chức hội nghị mời đại diện Sở Tài chính, UBND thành phố Việt Trì, Đảng ủy xã Tân Đức, UBND xã Tân Đức, HTX Tân Đức, Công ty Điện lực Phú Thọ để giải quyết việc thanh toán sau bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn xã Tân Đức. Tại Hội nghị các thành phần tham gia đã trao đổi, phân tích để UBND xã Tân Đức, HTX Tân Đức thực hiện nhận số hoàn trả 21.523.000 đồng theo Quyết định của UBND tỉnh Phú Thọ, tuy nhiên đại diện UBND xã Tân Đức, HTX Tân Đức vẫn chưa đồng ý và đề nghị chi trả số tiền 130.046.000 đồng theo biên bản đã ký với Công ty Điện lực Phú Thọ.

Việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn sang cho ngành điện quản lý là một chủ trương đúng đắn, đã kịp thời khắc phục sự cố lưới điện, nâng cao chất lượng cung cấp điện cho sinh hoạt và hoạt động sản xuất. Trong quá trình bàn giao, việc áp giá và phê duyệt với giá trị hoàn trả đã thực hiện theo đúng hướng dẫn và quy định. Trong thời gian tới, UBND tỉnh giao Sở Công Thương phối hợp với UBND thành phố Việt Trì và Công ty Điện lực Phú Thọ tiếp tục tuyên truyền, giải thích và vận động nhân dân và HTX Tân Đức nhận số hoàn trả 21.523.000 đồng theo Quyết định của UBND tỉnh.

5. Cử tri phường Vân Phú, thành phố Việt Trì có phản ánh: Hiện nay trên địa bàn phường Vân Phú nhiều trạm điện quá tải ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Đề nghị Công ty Điện lực Phú Thọ xem xét nâng cấp, sửa chữa các trạm điện cũ, đã xuống cấp cho các khu dân cư.

Trả lời: Phường Vân Phú, thành phố Việt Trì hiện đang được cấp điện qua 23 trạm biến áp với tổng dung lượng là 6.060 kVA. Ý kiến về việc trạm điện quá tải ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân là của cử tri thuộc khu 2 và khu 7, phường Vân Phú, 2 khu dân cư này trước đây được cấp điện từ 3 trạm biến áp (Vân Phú 9A, Vân Phú 9B và Vân Phú 3). Thời gian qua do nhu cầu sử dụng điện của nhân dân tăng cao nên có một số thời điểm nắng nóng, trạm biến áp vận hành đầy tải và quá tải.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Công Thương yêu cầu Công ty Điện lực Phú Thọ đầu tư xây dựng mới 02 trạm biến áp, cụ thể:

- Trạm biến áp Vân Phú 3A (180kVA) đóng điện tháng 7/2022, san tải cho trạm biến áp Vân Phú 3.

- Trạm biến áp Vân Phú 17 (180kVA) đóng điện tháng 9/2022, san tải cho trạm biến áp Vân Phú 9A và Vân Phú 9B.

Hai trạm biến áp đưa vào vận hành đã cung cấp điện ổn định cho nhân dân khu 2 và khu 7 phường Vân Phú.

6. Cử tri xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì kiến nghị: Hiện nay trên các tuyến đường nội đồng khu Nỗ Lực khi thực hiện xong dự án xây dựng hệ thống đường điện mới đã không tháo dỡ cột điện cũ gây ảnh hưởng đến việc đi lại, sản xuất của người dân. Đề nghị xem xét chỉ đạo giải quyết.

Trả lời: Tiếp nhận ý kiến của cử tri, UBND tỉnh đã giao Sở Công Thương chỉ đạo Công ty Điện lực Phú Thọ rà soát, xác định các cột điện theo phản ánh của cử tri xã Thụy Vân nằm trên khu vực đất ruộng. Do sau khi thi công xong dự án xây dựng hệ thống đường điện mới, đóng điện để nghiệm thu dự án thì vào vụ cấy nên đơn vị thi công chưa thực hiện thu hồi được các cột điện cũ. Công ty Điện lực Phú Thọ đã yêu cầu đơn vị thi công hoàn thành việc thu hồi các cột điện trên vào ngày 16/10/2022.

7. Cử tri xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ phản ánh: Thời gian qua, một số hộ dân tại khu 6 xã Hà Lộc đã có đơn gửi UBND thị xã kiến nghị phản ánh về việc chất lượng điện do Hợp tác xã dịch vụ điện năng Xuân Vân, Hà Lộc cung cấp không đảm bảo do nguồn điện không ổn định, điện áp thấp gây hư hỏng các vật dụng trong gia đình như: tivi, máy giặt, tủ lạnh, điều hòa…. Đề nghị sớm có giải pháp chỉ đạo đầu tư nâng cấp hoặc chuyển các hợp tác xã điện năng về cho ngành điện quản lý nhằm đảm bảo các yêu cầu của khách hàng có nhu cầu sử dụng điện.

Trả lời: Tiếp nhận phản ánh của cử tri, UBND tỉnh đã giao Sở Công Thương tổ chức xác minh, làm việc với các đơn vị, cá nhân liên quan để giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ. Căn cứ kết quả kiểm tra, Sở Công Thương đã đề nghị UBND thị xã Phú Thọ chỉ đạo các đơn vị liên quan đóng điện TBA 560kV trong tháng 5/2022 tại Khu tái định cư Khu công nghiệp Phú Hà để cấp điện cho các hộ dân khu 6, xã Hà Lộc. Đồng thời, yêu cầu Công ty Điện lực Phú Thọ kéo bổ sung 400m dây cáp vặn xoắn từ TBA Tái định cư Rừng Lá (320kVA) để cấp điện cho các hộ dân; công việc đã hoàn thành ngày 06/7/2022, chất lượng điện năng bảo đảm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của Nhân dân. 

8. Cử tri xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn phản ánh: Hiện nay trên địa bàn xã còn nhiều khu dân cư có đường điện bằng cột tre do dân tự làm không đảm bảo an toàn, nhất là vào mùa mưa bão. Đề nghị quan tâm đầu tư xây dựng đường điện thay thế đường điện dân tự kéo.

Trả lời: Lưới điện xã Hương Cần được bàn giao sang Công ty Điện lực Phú Thọ quản lý từ năm 2016. Tại thời điểm tiếp nhận, xã Hương Cần có 06 TBA với tổng dung lượng là 1.210 kVA và lưới điện 0,4 kV xã Hương Cần đã xuống cấp nhiều. Sau khi tiếp nhận, Công ty Điện lực Phú Thọ đã huy động nguồn lực, báo cáo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc ưu tiên nguồn vốn đầu tư xây dựng mới 06 trạm biến áp, nâng công suất các máy biến áp vận hành đầy tải. Hiện nay, xã Hương Cần đang được cấp điện qua 12 TBA với tổng công suất 2.560 kVA, tăng 1.350 kVA so với thời điểm tiếp nhận; đường dây 0,4 kV được xây dựng mới và cải tạo thay dây dẫn trần bằng dây dẫn bọc với tổng chiều dài 30,940 km, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho nhân dân.

Tuy nhiên, do địa xã bàn rộng, nguồn vốn đầu tư còn hạn chế, chưa xây dựng đường điện hạ thế đến từng hộ dân ở rải rác, cách xa đường giao thông, xa các khu dân cư tập trung, dẫn đến việc một số hộ dân phải kéo điện từ đường trục chính về để sử dụng.

UBND tỉnh đã giao Sở Công Thương chỉ đạo Công ty Điện lực Phú Thọ tiến hành kiểm tra, rà soát hiện trạng lưới điện tại các khu vực cử tri nêu. Đối với các tồn tại nhỏ Công ty đã cho xử lý ngay để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho người dân. Đối với các trường hợp phải bố trí nguồn vốn để sữa chữa lớn hoặc đầu tư xây dựng, Công ty đã lập phương án báo cáo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc bố trí nguồn vốn trong thời gian tiếp theo.

BBT