Cấp Giấy phép môi trường cho dự án “Xây dựng nhà máy sản xuất quần áo bảo hộ cao cấp, túi đựng mỹ phẩm, thực phẩm, bao bì container”

PhuthoPortal - Ngày 6/1/2023, UBND tỉnh ban hành Giấy phép môi trường số 1/GPMT-UBND về việc cấp phép cho Công ty cổ phần Hoàng Hà, có địa chỉ trụ sở chính tại lô số 7, Khu công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án: “Xây dựng nhà máy sản xuất quần áo bảo hộ cao cấp, túi đựng mỹ phẩm, thực phẩm, bao bì container”.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm