Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư khai thác mỏ cát, sỏi lòng sông Lô” thuộc địa bàn xã Tiên Du, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Ngày 9/1/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định 37/QĐ-UBND phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư khai thác mỏ cát, sỏi lòng sông Lô” thuộc địa bàn xã Tiên Du, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ của Công ty cổ phần Đạt Hưng.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm