Lâm Thao hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022

PhuthoPortal - Năm 2022 huyện Lâm Thao đã hoàn thành và vượt kế hoạch 11/11 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra. Kết quả này từ sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền và sự chung sức đồng lòng của doanh nghiệp, người dân.

Đồng chí Nguyễn Quang Anh - TUV, Bí thư Huyện ủy Lâm Thao kiểm tra xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Sơn Vi

Năm 2022, các cấp, các ngành của huyện đã đồng bộ triển khai và ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn nên đã đạt được những kết quả nổi bật. Trong đó, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 2.700 tỷ đồng; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 300.750 triệu đồng; giá trị sản phẩm bình quân/ha đất canh tác và nuôi trồng thủy sản đạt trên 165 triệu đồng. Huyện tập trung chỉ đạo, huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng thương mại, dịch vụ.

Bên cạnh đó, huyện đã chỉ đạo quyết liệt các giải pháp về chống thất thu ngân sách; nâng cao hiệu quả phối hợp tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật thuế; cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, kê khai, mở rộng dịch vụ nộp thuế điện tử; tăng cường kiểm tra việc kê khai thuế đảm bảo đúng thời gian quy định; tổ chức kiểm soát, xử lý kịp thời các khoản nợ đọng thuế, tăng cường thu hồi nợ thuế; khai thác nguồn thu từ tiền sử dụng đất đảm bảo tiến độ. Tăng cường chỉ đạo trong giải ngân vốn đầu tư công, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, thường xuyên rà soát việc phân bổ vốn cho các dự án phù hợp với tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, kéo dài. Quản lý chặt chẽ các khoản chi thường xuyên đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định. Trong năm 2022, hoạt động đầu tư tiếp tục được triển khai và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn.

Việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) được quan tâm, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Kết quả, có 25 khu dân cư được công nhận đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu (kế hoạch 16 khu); nâng tổng số đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu toàn huyện lên 30 khu; 3 xã Cao Xá, Sơn Vi, Vĩnh Lại đạt chuẩn NTM nâng cao (vượt 1 xã so với kế hoạch). Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được triển khai tích cực, đồng bộ, đảm bảo tiến độ đề ra. Năm 2022, huyện được công nhận thêm 4 sản phẩm OCOP đạt 3 sao, nâng tổng số sản phẩm OCOP của toàn huyện lên 16 sản phẩm, trong đó có 14 sản phẩm 3 sao, 2 sản phẩm 4 sao.

Những tuyến đường giao thông nông thông mang đậm dấu ấn “Ý Đảng, lòng dân” tại xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao, góp phần tạo thuận lợi cho người dân đi lại và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, các hoạt động thông tin, tuyên truyền có nhiều đổi mới, hiệu quả, chất lượng. Huyện đã hoàn thành lắp đặt và đưa vào sử dụng hệ thống truyền thanh thông minh, trang thông tin điện tử 12/12 xã, thị trấn. Nâng cấp Trang thông tin điện tử lên Cổng thông tin điện tử huyện và duy trì hoạt động hiệu quả…

Các phong trào văn hóa, văn nghệ, hoạt động thể dục - thể thao được đẩy mạnh. Công tác giáo dục - đào tạo được quan tâm, các nhà trường được đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, là huyện đầu tiên trong tỉnh xây dựng thí điểm 6 mô hình lớp học thông minh với số tiền đầu tư trên 4 tỷ đồng. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân bảo đảm chất lượng. Công tác thông tin, truyền thông tư vấn về các chính sách dân số và phát triển được thực hiện thường xuyên, đa dạng về hình thức đã góp phần thay đổi về hành vi và nhận thức, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Các sản phẩm nông nghiệp của huyện Lâm Thao đang dần khẳng định vị thế và chỗ đứng trên thị trường (Vườn bưởi cho năng suất, chất lượng cao của ông Đào Quang Hùng ở khu 4, xã Vĩnh Lại)

Năm 2023, Đảng bộ, chính quyền huyện Lâm Thao xác định tiếp tục duy trì những chỉ tiêu lớn đã đạt được. Trong đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, các nghị quyết chuyên đề, khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh để thu hút đầu tư, trọng tâm là phát triển nông nghiệp, đô thị và thương mại dịch vụ; tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, phục vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền từ huyện đến cơ sở, tập trung hoàn thiện các dự án trọng điểm để khai thác và sử dụng có hiệu quả để hoàn thiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Năm 2023 là năm bản lề giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 -2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lâm Thao quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, phấn đấu đưa Lâm Thao trở thành huyện NTM nâng cao vào năm 2025 theo kế hoạch đề ra.

Minh Xuân