Chủ nhật, 28/05/2023 06:06 Chủ nhật, 28/05/2023
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND, ĐOÀN ĐBQH TỈNH NĂM 2023

TT

LÃNH ĐẠO UBND TỈNH

LÃNH ĐẠO

HĐND TỈNH

ĐOÀN ĐBQH TỈNH

NGÀY TIẾP DÂN

ĐỊA ĐIỂM

1

Chủ tịch UBND tỉnh

Chủ tịch HĐND tỉnh

Ông Nguyễn Thành Nam

Ngày 10/01/2023

Trụ sở tiếp công dân tỉnh, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, TP Việt Trì

2

Chủ tịch UBND tỉnh

Chủ tịch HĐND tỉnh

Ông Nguyễn Đăng Khải

Ngày 10/02/2023

3

Chủ tịch UBND tỉnh

Chủ tịch HĐND tỉnh

Ông Bùi Minh Châu

Ngày 10/03/2023

4

Chủ tịch UBND tỉnh

Chủ tịch HĐND tỉnh

Bà Nguyễn Thúy Anh

Ngày 12/4/2023

5

Chủ tịch UBND tỉnh

Chủ tịch HĐND tỉnh

Ông Cầm Hà Chung

Ngày 10/5/2023

6

Chủ tịch UBND tỉnh

Chủ tịch HĐND tỉnh

Bà Hà Ánh Phượng

Ngày 12/6/2023

7

Chủ tịch UBND tỉnh

Chủ tịch HĐND tỉnh

Ông Vũ Tuấn Anh

Ngày 10/7/2023

8

Chủ tịch UBND tỉnh

Chủ tịch HĐND tỉnh

Ông Bùi Minh Châu

Ngày 10/8/2023

9

Chủ tịch UBND tỉnh

Chủ tịch HĐND tỉnh

Ông Nguyễn Thành Nam

Ngày 11/9/2023

10

Chủ tịch UBND tỉnh

Chủ tịch HĐND tỉnh

Ông Nguyễn Đăng Khải

Ngày 10/10/2023

11

Chủ tịch UBND tỉnh

Chủ tịch HĐND tỉnh

Bà Hà Ánh Phượng

Ngày 10/11/2023

12

Chủ tịch UBND tỉnh

Chủ tịch HĐND tỉnh

Ông Cầm Hà Chung

Ngày 11/12/2023