Biển số 123a "Cấm rẽ trái" và biển 123b "Cấm rẽ phải"

Biển số 123a "Cấm rẽ trái" và biển 123b "Cấm rẽ phải"

- Để báo cấm rẽ trái hoặc phải (theo hướng mũi tên chỉ) ở những vị trí đường giao nhau, phải đặt biển số 123a "Cấm rẽ trái" hoặc biển số 123b "Cấm rẽ phải"

- Biển có hiệu lực cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) rẽ sang phía trái hoặc phải trừ các xe được ưu tiên theo quy định.

Nếu đã đặt biển cấm rẽ trái thì các loại xe (cơ giới và thô sơ) cũng không được phép quay đầu xe.

- Trước khi đặt biển cấm rẽ, phải đặt biển chỉ dẫn hướng đi thích hợp.