Biển số 221 (a,b) "Đường không bằng phẳng"

- Để báo trước sắp tới đoạn đường có mặt đường không bằng phẳng, lồi lõm,v.v...xe chạy với tốc độ cao sẽ nguy hiểm, phải đặt biển số 221(a,b):

- Biển số 221a "Đường có ổ gà, lồi lõm" đặt trong trường hợp đường đang tốt, xe chạy nhanh, chuyển sang những đoạn lồi lõm, gập ghềnh, ổ gà, lượn sóng.

- Những đoạn đường khi xe chạy nhanh chỉ chạy được tốc độ dưới 20km/h thì không phải đặt biển số 221a trong trường hợp trên.

- Chiều dài của đoạn đường không bằng phẳng được chỉ dẫn bằng biển 501 "Phạm vi tác dụng của biển" đặt bên dưới biển chính

- Biển số 221b báo hiệu đoạn "Đường có sóng mấp mô nhân tạo (humps) "để hạn chế tốc độ xe chạy (biển được cấm kèm theo biển số 227 "Hạn chế tốc độ tối đa"), bắt buộc lái xe phải chạy với tốc độ chậm trước khi qua những điểm cần kiểm soát, kiểm tra hoặc giảm tốc độ trước khi vào đoạn đường hạn chế tốc độ tối đa.