Thứ bảy, 30/09/2023 18:43 Thứ bảy, 30/09/2023

Cấp Giấy phép môi trường cho dự án: “hạng mục: nhà chẩn đoán hình ảnh, khoa ngoại tổng hợp và điều trị nội trú - thuộc TT Y tế huyện Tam Nông"

PhuthoPortal - Ngày 22/5/2023, UBND tỉnh ban hành Giấy phép môi trường số 36/GPMT-UBND cho Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, địa chỉ tại khu 24, xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án: “đầu tư 08 bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Phú Thọ thuộc Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ - hạng mục: nhà chẩn đoán hình ảnh, khoa ngoại tổng hợp và điều trị nội trú - thuộc Trung tâm Y tế huyện Tam Nông”.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm