Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Tải về
Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (Khi được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủy quyền) Thành phố, huyện, thị
Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (Khi được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủy quyền) Thành phố, huyện, thị
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Thành phố, huyện, thị
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Thành phố, huyện, thị
Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Thành phố, huyện, thị
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Thành phố, huyện, thị
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (TTHC mức 2) Thành phố, huyện, thị
Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản Thành phố, huyện, thị
Thông báo tổ chức lễ hội Thành phố, huyện, thị
Đăng ký tổ chức lễ hội Thành phố, huyện, thị