Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Tải về
Cho phép họp báo (nước ngoài) Sở Thông tin và Truyền thông
Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt Sở Thông tin và Truyền thông
Thông báo thay đổi chủ sở hữu; địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Thông tin và Truyền thông
Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài (TTHC mức 2) Sở Thông tin và Truyền thông
Cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (TTHC mức 3) Sở Thông tin và Truyền thông
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (TTHC mức 2) Sở Thông tin và Truyền thông
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (TTHC mức 2) Sở Thông tin và Truyền thông
Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (TTHC mức 3) Sở Thông tin và Truyền thông
Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính (TTHC mức 3) Sở Thông tin và Truyền thông
Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (TTHC mức 3) Sở Thông tin và Truyền thông