Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Tải về
Xác nhận đủ điều kiện khai trương hoạt động phòng giao dịch bưu điện (TTHC mức 1) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Thọ
Xác nhận đủ điều kiện hoạt động tại địa điểm mới đối với phòng giao dịch bưu điện thay đổi địa điểm (TTHC mức 1) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Thọ
Tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch bưu điện (TTHC mức 1) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Thọ
Chấp thuận mở chi nhánh của công ty kiều hối trực thuộc ngân hàng thương mại cổ phần (TTHC mức 1) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Thọ
Chấp thuận thay đổi tên của quỹ tín dụng nhân dân (TTHC mức 1) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Thọ
Chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của quỹ tín dụng nhân dân (TTHC mức 1) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Thọ
Chấp thuận thay đổi địa chỉ (không thay đổi địa điểm) đặt trụ sở chính của quỹ tín dụng nhân dân (TTHC mức 1) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Thọ
Chấp thuận thay đổi nội dung, phạm vi hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân (TTHC mức 1) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Thọ
Chấp thuận thay đổi thời hạn hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân (TTHC mức 1) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Thọ
Đề nghị thay đổi mức vốn điều lệ của Quỹ tín dụng nhân dân (TTHC mức 1) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Thọ