Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Tải về
Thủ tục Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông (TTHC mức 2) Công an tỉnh
Trình báo mất hộ chiếu (TTHC mức 2) Công an tỉnh
Cấp văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài (TTHC mức 2) Công an tỉnh
Thủ tục Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử ở trong nước (TTHC mức 2) Công an tỉnh
Thủ tục Cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử ở trong nước (TTHC mức 2) Công an tỉnh
Cấp văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài (TTHC mức 2) Công an tỉnh
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thực hiện tại Công an cấp tỉnh (TTHC mức 2) Công an tỉnh , , ,
Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thực hiện tại Công an cấp tỉnh (TTHC mức 2) Công an tỉnh , , ,
Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thực hiện tại Công an cấp tỉnh (TTHC mức 2) Công an tỉnh , , ,
Đối, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu (TTHC mức 2) Công an tỉnh