Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Tải về
Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (TTHC mức 2) Công an huyện
Đăng ký xe tạm thời (TTHC mức 2) Công an huyện ,
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (TTHC mức 2) Công an huyện ,
Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (TTHC mức 2) Công an huyện ,
Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến (TTHC mức 2) Công an huyện ,
Đăng ký sang tên xe trong cùng điểm đăng ký Công an cấp huyện (TTHC mức 2) Công an huyện ,
Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu (TTHC mức 2) Công an huyện ,
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (TTHC mức 2) Công an huyện
Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (TTHC mức 2) Công an huyện , ,
Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (TTHC mức 2) Công an huyện , ,