Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Tải về
Trình báo mất hộ chiếu (TTHC mức 2) Công an huyện
Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân (TTHC mức 2) Công an huyện
Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp) (TTHC mức 2) Công an huyện
Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) (TTHC mức 2) Công an huyện
Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) (TTHC mức 2) Công an huyện
Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở (TTHC mức 2) Công an huyện ,
Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (TTHC mức 2) Công an huyện
Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (TTHC mức 2) Công an huyện
Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (TTHC mức 3) Công an huyện , , ,
Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân thực hiện tại Công an cấp huyện (TTHC mức 2) Công an huyện