Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Tải về
Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng (Mức độ 2) Sở Xây dựng
Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư (Mức độ 3) Sở Xây dựng
Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua (Mức độ 3) Sở Xây dựng
Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh (Mức độ 3) Sở Xây dựng
Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình (Mức độ 3) Sở Xây dựng
Công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (Mức độ 3) Sở Xây dựng
Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (Mức độ 3) Sở Xây dựng
Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn.. (Mức độ 2) Sở Xây dựng
Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (Mức độ 3) Sở Xây dựng
Công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh (trong trường hợp có nhiều nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư) (Mức độ 3) Sở Xây dựng