Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Tải về
Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa trong nước được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành (TTHC mức 2) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực (TTHC mức 2) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản (theo yêu cầu) (TTHC mức 2) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (TTHC mức 2) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tiếp nhận bản Công bố hợp quy chất lượng giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi (TTHC mức 2) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn (TTHC mức 2) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (TTHC mức 2) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký) (TTHC mức 2) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y (TTHC mức 2) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn