Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Tải về
Miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND tỉnh Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Gia hạn Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Tiếp nhận đối tưọng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh Sở Lao động, Thương binh và Xã hội