Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Tải về
Cấp lần đầu và cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế
Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ Sở Y tế
Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ trong trường hợp CCHND bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp CCHND Sở Y tế
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất) Sở Y tế
Cập nhật thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm Sở Y tế
Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A Sở Y tế
Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi cơ sở thay đổi địa điểm hoạt động hoặc bị thu hồi giấy phép hoạt động Sở Y tế
Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D Sở Y tế
Công bố tiêu chuẩnáp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A Sở Y tế
Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế Sở Y tế