Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Tải về
Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (TTHC mức 3) Sở Tư Pháp
Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (TTHC mức 3) Sở Tư Pháp
Thủ tục Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trường hợp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi (TTHC mức 3) Sở Tư Pháp
Thủ tục giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng (TTHC mức 3) Sở Tư Pháp
Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (TTHC mức 1) Sở Tư Pháp
Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản (TTHC mức 2) Sở Tư Pháp
Chấm dứt việc hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (TTHC mức 1) Sở Tư Pháp
Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân (TTHC mức 2) Sở Tư Pháp
Khiếu nại việc từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý; không thực hiện trợ giúp pháp lý; thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý (TTHC mức 1) Sở Tư Pháp
Yêu cầu thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý (TTHC mức 1) Sở Tư Pháp