Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Tải về
Xoá sổ đăng ký xe máy chuyên dùng (TTHC mức 2) Sở Giao thông vận tải
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng (TTHC mức 2) Sở Giao thông vận tải
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng (TTHC mức 2) Sở Giao thông vận tải
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất (TTHC mức 2) Sở Giao thông vận tải
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn (TTHC mức 2) Sở Giao thông vận tải
Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân do cùng một Sở Giao thông vận tải quản lý (TTHC mức 2) Sở Giao thông vận tải
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến (TTHC mức 2) Sở Giao thông vận tải
Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng (TTHC mức 2) Sở Giao thông vận tải
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu (TTHC mức 2) Sở Giao thông vận tải
Lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định (TTHC mức 20 Sở Giao thông vận tải