Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Tải về
Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình Ban Quản lý các khu Công nghiệp
Cấp lại giấy phép xây dựng Ban Quản lý các khu Công nghiệp
Gia hạn giấy phép xây dựng Ban Quản lý các khu Công nghiệp
Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình Ban Quản lý các khu Công nghiệp
Cấp bản sao giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D bị mất cắp, thất lạc hoặc hư hỏng Ban Quản lý các khu Công nghiệp
Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D Ban Quản lý các khu Công nghiệp
Báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Ban Quản lý các khu Công nghiệp
Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Ban Quản lý các khu Công nghiệp
Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Ban Quản lý các khu Công nghiệp
Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Ban Quản lý các khu Công nghiệp