Văn hóa, lịch sử

Nguồn gốc tộc người ở vùng đất Tổ

24/05/2013 09:38:56 SA
PhuthoPortal - Suốt chiều dài tiền sử và lịch sử cổ đại, ở Phú Thọ có hai nhóm người theo hai nhóm ngữ hệ là Việt Mường và Tày Thái cổ. Người Tày Thái cổ ở dọc hai bờ sông Thao, đoạn sông Hồng từ Yên Bái về Việt Trì. Vì ngữ hệ Tày Thái gọi sông này là Nậm Tao gọi theo tiếng Việt là sông Thao.

Lễ tang ma của người Mường xưa

25/06/2012 08:27:23 SA
PhuthoPortal - Kết thúc một vòng đời người thì cái chết là quan trọng nhất mâm cúng ma, cái nong ở giữa nhà trong đó để khăn trắng, mũ, áo tang, bên cạnh để bát nước, cơi trầu, 1 cái kéo. Ông trùm xóm vào cắt tóc con cháu,mỗi người một nhúm bỏ vào cái nong để trả nghĩa cho ông bà. Cắt tóc của ai thì phát áo khăn tang đến đấy.

Lễ xin số và ngôi thứ của người Mường

25/06/2012 08:27:04 SA
PhuthoPortal - Sau các tục lệ cưới treo sinh đẻ, người mường trong vòng đời người có một số phong tục như lễ xin số và khi ốm đau thì có lễ làm chay cúng vía về.

Tục sinh đẻ của người Mường

07/06/2012 02:29:23 SA
PhuthoPortal - Người Mường cũng như người Việt vốn rất phong phú phong tục tập quán xung quanh một vòng đời từ khi đẻ đến khi chết.

Tục hỏi vợ của người Mường

05/06/2012 01:26:02 SA
PhuthoPortal - Hôn nhân của người Mường vùng Phú Thọ biểu hiện đặc trưng văn hóa của dân tộc vùng Mường với những tập tục riêng biểu hiện thiết chế gia đình cũng như thiết chế xã hội của vùng Mường.

Tục cưới hỏi của người Mường

24/05/2012 03:15:21 SA
PhuthoPortal - Mấy ngày trước khi cưới chú rể phải có mặt ở nhà gái để chuẩn bị cỗ bàn cho nhà gái, sát ngày cưới chú rể mới về nhà mình để hôm sau đi đón dâu.