14 hộ, cá nhân trúng thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn” quý IV/2022

PhuthoPortal - Vừa qua, Cục Thuế tỉnh tổ chức quay thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn” quý IV/2022.

Các đại biểu ấn nút quay thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn” quý IV/2022

Dựa trên cơ sở dữ liệu 35.825 hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, có đầy đủ thông tin người mua trên hóa đơn và ngày lập trong khoảng thời gian từ ngày 1/10 đến ngày 31/12/2022 được lựa chọn ngẫu nhiên để quay thưởng Hóa đơn may mắn.  

Theo đó, có 41 hóa đơn trúng thưởng, trong đó có 1 giải Nhất, trị giá 10 triệu đồng; 5 giải Nhì, trị giá 5 triệu đồng/giải; 10 giải Ba, trị giá 2 triệu đồng/giải và 25 giải Khuyến khích, trị giá 1 triệu đồng/giải.

Quang cảnh buổi quay thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn” quý IV/2022

Kết quả chi tiết của từng giải thưởng được công bố công khai trên trang website của Cục Thuế tại địa chỉ: https://phutho.gdt.gov.vn/wps/portal và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cục Thuế đề nghị các cá nhân trúng thưởng liên hệ qua số điện thoại 0210 6250 655, số máy lẻ 1105 để nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả chương trình.

Văn Học