220 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong quý I/2022

PhuthoPortal - Theo số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính từ đầu năm đến ngày 20/3/2022, toàn tỉnh có 220 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký đạt 2.891,4 tỷ đồng, tăng 20,9% về số doanh nghiệp và tăng 98,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 13,1 tỷ đồng, tăng 64,4% cùng kỳ năm trước.

Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà Phú Thọ tại Cụm Công nghiệp làng nghề, xã Hoàng Xá (huyện Thanh Thủy) tạo việc làm cho hơn 600 lao động tại địa phương với mức lương từ 5 - 7 triệu đồng/người/tháng

Theo loại hình doanh nghiệp, Công ty TNHH Một thành viên có 119 doanh nghiệp, chiếm 54,1% tổng số, tăng 4,4% so với cùng kỳ; Công ty cổ phần có 52 doanh nghiệp, chiếm 23,6% tổng số, tăng 40,5%; Công ty TNHH Hai thành viên trở lên có 48 doanh nghiệp, chiếm 21,8% tổng số, tăng 65,5%; doanh nghiệp tư nhân có 1 doanh nghiệp, bằng 50% cùng kỳ...

Toàn tỉnh có 145 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 20,8% so với cùng kỳ, tập trung ở loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn với 106 doanh nghiệp, chiếm 73,1%, tăng 20,5%. Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 239 doanh nghiệp, tăng 39,0% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 170 công ty trách nhiệm hữu hạn (chiếm 71,1%), 59 công ty cổ phần (chiếm 24,7%), 10 doanh nghiệp tư nhân.

Trong quý I/2022, số doanh nghiệp gặp khó khăn phải làm thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh là 14 doanh nghiệp (giảm 5 doanh nghiệp so với cùng kỳ), trong đó có 11 Công ty TNHH (chiếm 78,6%), 2 Công ty cổ phần và 1 doanh nghiệp tư nhân.

Nguyễn Liên