24 cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân ưu tú lần thứ Ba năm 2021

PhuthoPortal - Ngày 17/9, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân ưu tú cấp tỉnh tổ chức hội nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú đối với 31 cá nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba năm 2021. Hội đồng đã bỏ phiếu lựa chọn 24 cá nhân đủ tiêu chuẩn đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân ưu tú lần thứ Ba năm 2021.

Thành viên Hội đồng bỏ phiếu đối với các cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu

Đồng chí Nguyễn Đắc Thủy - TUV, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; các đồng chí thành viên Hội đồng xét tặng.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hội đồng xét tặng đề nghị các đồng chí thành viên Hội đồng tập trung trí tuệ thẩm định kỹ hồ sơ đối với từng cá nhân đảm bảo đúng, đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị định 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ về xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

Danh sách các cá nhân đủ điều kiện xét duyệt tại hội nghị sẽ được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để tiếp tục lấy ý kiến nhân dân trước khi trình UBND tỉnh và báo cáo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch để trình Hội đồng cấp Nhà nước phong tặng danh hiệu lần thứ Ba năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Đắc Thủy - Chủ tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân ưu tú cấp tỉnh phát biểu tại hội nghị

Thực hiện việc xét tặng các danh hiệu, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã có văn bản chỉ đạo phòng chuyên môn của Sở tích cực phối hợp với các huyện, thị, thành thực hiện việc rà soát, lập hồ sơ, thủ tục đề nghị xét tặng. Trên cơ sở đề xuất của các địa phương, danh sách các cá nhân đề nghị được xét tặng được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Trang Thông tin điện tử của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch để lấy ý kiến nhân dân trong thời gian 15 ngày.

Sở đã thành lập Tổ thẩm định xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân ưu tú để trực tiếp thẩm định kỹ năng thực hành di sản văn hóa phi vật thể của các cá nhân có hồ sơ đề nghị xét tặng. Trên cơ sở đó đã có 31 cá nhân được đề xuất xét duyệt cấp tỉnh, trong đó có 9 cá nhân đề nghị xét tặng Nghệ nhân Nhân dân, 22 cá nhân đề nghị xét tặng Nghệ nhân ưu tú.

Thành viên Hội đồng thảo luận về hồ sơ các cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu

Các cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu lần này tập trung ở lĩnh vực Hát Xoan, Hát Ghẹo, Truyện cười, Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu, Tập quán xã hội, Nghệ thuật trình diễn dân gian.

Tại hội nghị, các đồng chí thành viên Hội đồng xem xét, thẩm định hồ sơ, thảo luận và tiến hành bỏ phiếu bình chọn các cá nhân đề nghị xét tặng.

Vũ Tuân