27,6% doanh nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp nợ bảo hiểm xã hội từ 1 tháng trở lên

PhuthoPortal - Phú Thọ hiện có 123 doanh nghiệp hoạt động trong 7 Khu công nghiệp (KCN) và 2 Cụm công nghiệp (CCN), tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động và đóng góp đáng kể vào ngân sách tỉnh. Tuy nhiên, theo thống kê của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh, tính đến ngày 13/7/2021 có 34/123 doanh nghiệp còn nợ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ 1 tháng trở lên với tổng số tiền hơn 27,38 tỷ đồng.

Công nhân tham gia sản xuất tại Công ty Yakjin Khu công nghiệp Thụy Vân (Ảnh minh họa)

Trong đó có một số doanh nghiệp nợ BHXH nhiều như: Công ty cổ phần Thép Sông Hồng nợ 7,39 tỷ đồng, chiếm 26,99% tổng số nợ của 34 doanh nghiệp; Công ty TNHH Seshin Việt Nam nợ 5,31 tỷ đồng; Công ty TNHH Junma Phú Thọ nợ 1,01 tỷ đồng; Công ty cổ phần CMC nợ 1,3 tỷ đồng.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm đóng, nợ đọng kéo dài tại các doanh nghiệp là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên các doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Một số chủ sử dụng lao động cố tình không đóng, chậm đóng, có dấu hiệu chiếm dụng tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN của người lao động. Ý thức tự giác của nhiều doanh nghiệp nhỏ trong việc trích nộp BHXH cho người lao động còn thấp. Việc khởi kiện đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN chưa hiệu quả sau khi chuyển giao chức năng khởi kiện từ cơ quan BHXH sang tổ chức công đoàn theo Luật BHXH số 58/2014/QH13.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng trên, BHXH tỉnh đã có văn bản gửi Ban quản ý các khu công nghiệp tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm thất nghiệp lao động, bệnh nghề nghiệp bố trí nguồn vốn chuyển trả cơ quan BHXH để giải quyết kịp thời các chế độ BHXH, BHYT cho người lao động; xem xét tiêu chí nợ BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm thất nghiệp lao động, bệnh nghề nghiệp để đánh giá, xếp loại hằng quý, hằng năm của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh tiếp tục chỉ đạo cán bộ chuyên quản thu tích cực làm việc tại các đơn vị, đôn đốc thu nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN...

Kim Phượng