4 đoàn viên thanh niên của Phú Thọ đoạt giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc năm 2022

PhuthoPortal - Ngày 15/5/2022, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tuyên dương 41 gương mặt “Người thợ trẻ giỏi” tại lễ tuyên dương thợ trẻ giỏi lần thứ XIII năm 2022. Tỉnh Phú Thọ vinh dự có 4 đoàn viên thanh niên đoạt giải thưởng, gồm: Trần Tuấn Hải - Kỹ thuật viên của Công ty cổ phần TASA GROUP; Phạm Quanh Linh - Kỹ sư của Công ty Điện lực Phú Thọ; Nguyễn Thừa Vinh - Công nhân sản xuất NPK, Xí nghiệp NPK số 3 và Quách Đình Thành - Công nhân Xí nghiệp NPK Hải Dương thuộc Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

Các gương mặt đoàn viên thanh niên Phú Thọ đoạt giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” năm 2022

4 đại diện của Phú Thọ đều là những công nhân, kỹ sư, kỹ thuật viên trẻ có ý chí quyết tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn lao động sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhằm tôn vinh, khen thưởng những người thợ trẻ có tay nghề cao, có thành tích xuất sắc trong lao động, có đề tài, sáng kiến, ý tưởng sáng tạo được áp dụng trong sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế và xã hội. Qua đó, cổ vũ, khuyến khích thanh niên tích cực học tập nâng cao trình độ tay nghề, xây dựng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ngọc Kiên