4 đoàn viên thanh niên đạt giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc năm 2021

PhuthoPortal - Trong số 60 đại biểu tiêu biểu đạt giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ XII năm 2021, tỉnh Phú Thọ vinh dự có 4 đại biểu đạt giải, đó là: Trần Hoàng Điệp - Kỹ thuật viên, Phòng Kỹ thuật, Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì và 3 đại biểu thuộc Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao: Nguyễn Thị Hoa - công nhân, Xí nghiệp NPK số 2; Nguyễn Kiều Phong - Tổ trưởng tổ Cơ khí, Xí nghiệp NPK số 3; Nguyễn Ngọc Tuyền - công nhân sửa chữa điện, Xí nghiệp Supe 2.

Bí thư Đoàn Thanh niên Xí nghiệp NPK 2, Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao Nguyễn Thị Hoa là 1 trong 4 đoàn viên thanh niên đạt giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc năm 2021

4 đoàn viên thanh niên đều là những công nhân, kỹ sư, kỹ thuật viên trẻ có ý chí quyết tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn lao động sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Cụ thể, đoàn viên Nguyễn Thị Hoa có sáng kiến “Thiết kế mạch điện điều khiển động cơ ở hai vị trí cho các băng tải trong dây chuyền sản xuất góp phần duy trì, đảm bảo thời gian sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động trong quá trình vận hành”. Đoàn viên Trần Hoàng Điệp có sáng kiến “Nghiên cứu đổi mới công nghệ sản xuất PAC bột để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm”. Đoàn viên Nguyễn Kiều Phong có sáng kiến “Cải tạo con lăn Φ108x310 để thay thế con lăn Φ89x315 của các băng tải ở dây chuyền NPK 4. Góp phần giảm chi phí mua vật tư dự phòng, giảm tồn kho”. Đoàn viên Nguyễn Ngọc Tuyền có sáng kiến “Tách và lắp đặt riêng bộ điều khiển PLC cầu trục Xí nghiệp Supe 2 sang một tủ riêng có hệ thống chống xâm thực của môi trường, bụi, ẩm”.

Giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm khen thưởng, động viên, tôn vinh gương thợ trẻ giỏi có tay nghề cao, có thành tích lao động xuất sắc, có nhiều ý tưởng, sáng kiến sáng tạo được áp dụng trong học tập, lao động, sản xuất tại cơ quan, đơn vị. Đây là hoạt động được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức thường niên nhằm phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên và cổ vũ, khuyến khích thanh niên công nhân tích cực học tập nâng cao trình độ tay nghề, góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; đồng thời nâng cao nhận thức của thanh niên và xã hội về học nghề lập nghiệp.

Theo kế hoạch, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tổ chức lễ tuyên dương “Người thợ trẻ giỏi” tại tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ủy quyền cho các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc tổ chức tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho các cá nhân đạt danh hiệu vào thời gian, địa điểm phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Ngọc Kiên