49 thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư

PhuthoPortal - Ngày 5/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 1571/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó, ban hành mới, bổ sung 24 thủ tục hành chính; bãi bỏ 25 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ.

Địa chỉ: 398 đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210.2222.555

Hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Thọ tại địa chỉ http://dichvucong.phutho.gov.vn hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

BBT