518 doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng năm 2020

PhuthoPortal - Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, tính đến hết ngày 15/9/2020, toàn tỉnh cấp đăng ký thành lập mới cho 518 doanh nghiệp (tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2019). Tổng số vốn đăng ký 3.329,6 tỷ đồng; vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 6,4 tỷ đồng/doanh nghiệp.

Dây chuyền sản xuất của Công ty cổ phần May Peal Phú Thọ

Đăng ký thành lập mới trong 9 tháng năm 2019 tập trung chủ yếu ở loại hình công ty TNHH với 428 doanh nghiệp, chiếm 82,6%, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm 2019. Bên cạnh đó, còn có 161 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2019, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động lên 679 doanh nghiệp. Trung bình mỗi tháng, toàn tỉnh có 75,4 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Sau 9 tháng, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 32 doanh nghiệp, giảm 12 doanh nghiệp so với cùng kỳ; số doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động kinh doanh là 230 doanh nghiệp (loại hình công ty TNHH chiếm 71,3%) tăng 8,5% so với cùng kỳ.

Liên Linh