6 tháng đầu năm 2022: Vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 16.413,1 tỷ đồng

PhuthoPortal - Theo báo báo của Cục Thống kê tỉnh, ước tính 6 tháng đầu năm 2022, vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện theo giá hiện hành ước đạt 16.413,1 tỷ đồng, đạt 43,2% kế hoạch năm, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, vốn đầu tư của dân cư và tư nhân ước đạt 9.629,9 tỷ đồng, chiếm 58,7% tổng vốn, tăng 5,4%; vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước ước đạt 3.746,8 tỷ đồng, chiếm 22,8% tổng vốn, tăng 19,1%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 3.036,4 tỷ đồng, chiếm 18,5% tổng vốn, tăng 6,8%;...

Dự án đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với quốc lộ 70B (huyện Tam Nông)

Trong đó, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý 6 tháng năm 2022 ước đạt 1.848,8 tỷ đồng, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước (vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước đạt 1.208,4 tỷ đồng, tăng 4,1%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện ước đạt 470,3 tỷ đồng, tăng 3,1%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã ước đạt 170,2 tỷ đồng, giảm 1,3%;...)

Một số công trình thuộc nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý có giá trị đầu tư đạt khá 6 tháng đầu năm 2022 gồm: Dự án đầu tư xây dựng Trường THPT chuyên Hùng Vương ước đạt 135,0 tỷ đồng; dự án đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với QL70B, QL.32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái ước đạt 93,9 tỷ đồng; công trình đường quốc lộ 70B đi thị trấn Hạ Hòa ước đạt 60,1 tỷ đồng; đường giao thông kết nối từ đường tỉnh 323 đến quốc lộ 2, huyện Phù Ninh ước đạt 51,2 tỷ đồng; dự án thành phần sửa chữa và nâng cao an toàn đập, thuộc dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) ước đạt 49,0 tỷ đồng; nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ tại thành phố Việt Trì ước đạt 18,6 tỷ đồng; cải tạo, nâng cấp, gia cố đê ngòi Me, ngòi Cỏ huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ (giai đoạn 1) ước đạt 16,5 tỷ đồng; dự án đường nối từ đường Hùng Vương qua đường Nguyễn Tất Thành, đường Phù Đổng đến đường Âu Cơ thành phố Việt Trì ước đạt 10,6 tỷ đồng;...

Nguyễn Liên