Bác Hồ 9 lần về thăm Phú Thọ

PhuthoPortal - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 9 lần về ở, đến thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ. Đó là niềm tự hào, nguồn cổ vũ lớn lao để Phú Thọ nỗ lực phấn đấu không ngừng trong suốt nhiều thập kỷ qua.

 

Ngọc Linh