Bài tưởng nhớ tri ân công đức các Vua Hùng tại Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu - 2021

PhuthoPortal - Sáng nay, mùng 10 tháng 3 năm Tân Sửu (tức ngày 21/4/2021), tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào cả nước tổ chức trọng thể lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ trân trọng giới thiệu toàn văn bài tưởng nhớ tri ân công đức các Vua Hùng tại lễ Giỗ Tổ.

- Kính cáo anh linh các Vua Hùng!

- Kính cáo anh linh các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước!

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước!

- Thưa toàn thể đồng chí, đồng bào!

Hôm nay, ngày mùng 10 tháng 3 năm Tân Sửu, tại Điện Kính Thiên, trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh ngút ngàn linh khí - nơi thờ tự các Vua Hùng đã có công dựng nước; nơi hội tụ hồn thiêng sông núi - cội nguồn của dân tộc Việt Nam. Thay mặt cho đồng bào cả nước chúng con xin thành kính, dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Trong giờ phút thiêng liêng của ngày giỗ Tổ, triệu triệu con tim Người Việt ở trong và ngoài nước, cùng hướng về Đền Hùng với tấm lòng thành kính để tưởng nhớ, tri ân công đức các Vua Hùng, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.

Kính cáo anh linh các Vua Hùng!

Tưởng nhớ về Tổ tông, các Vua Hùng đã khơi mạch nguồn dân tộc, lập nên Nhà nước Văn Lang, đặt nền móng cho sự phát triển trường tồn của quốc gia, dân tộc. Đời nối đời trải mấy nghìn năm, Vua thương yêu dân, chung sống hòa thuận, cả nước một lòng, toàn dân đoàn kết. Trong suốt tiến trình dựng nước và giữ nước đầy khó khăn, thử thách, gian khổ và hy sinh; dân tộc ta đã lập nên nhiều kỳ tích vẻ vang, hun đúc nên truyền thống yêu nước nồng nàn, tinh thần bất khuất, ý chí độc lập, tự chủ, tự cường.

Nối tiếp truyền thống lịch sử dân tộc; hơn 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã kế thừa và phát huy sức mạnh dân tộc, với sức mạnh thời đại; chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này, đến thắng lợi khác trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt sau 35 năm đổi mới, dân tộc ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Đưa nước ta từ một nước nghèo nàn, lạc hậu; bị tàn phá nặng nề qua các cuộc chiến tranh, đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành nước đang phát triển. Các lĩnh vực xã hội, chăm lo cho con người đạt được nhiều kết quả quan trọng; tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường; độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững. Quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng và hiệu quả. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố. Thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước ngày càng tăng lên; vị thế và uy tín nước ta trên trường quốc tế được nâng cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những thời cơ, vận hội mới đang mở ra,

cũng còn nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước. Trước anh linh các Vua Hùng, chúng con xin nguyện: Tiếp nối truyền thống Tiên Rồng, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; ra sức rèn đức, luyện tài, cùng nhau đoàn kết vượt qua mọi khó khăn. Phát huy trí tuệ, sức mạnh tổng hợp, tập trung chỉ đạo với tinh thần chung là quyết liệt hơn, đổi mới sáng tạo hơn, đưa nước ta trở nên giàu mạnh, hùng cường, làm rạng danh cơ đồ dân tộc.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ được vinh dự thay mặt đồng bào cả nước và người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài giữ gìn Lăng miếu Tổ tiên. Chúng con nguyện đoàn kết một lòng, xây dựng quê hương đất Tổ ngày càng giàu mạnh; chăm lo xây dựng, tu bổ, tôn tạo nơi thờ tự, để con cháu Lạc Hồng đời đời thờ phụng.

Con cháu Lạc Hồng nguyện mãi khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

“Các Vua Hùng đã có công dựng nước,

Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Cầu mong Thánh Tổ phù hộ cho mưa thuận, gió hòa; nhân khang, vật thịnh; dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19 được đẩy lùi; xã tắc thịnh vượng, hùng cường; nhân dân ấm no, hạnh phúc. Con cháu Lạc Hồng trên khắp mọi miền đất nước và kiều bào ta ở nước ngoài có cuộc sống an khang, thịnh vượng. Các tỉnh, thành phố trong cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Xin tri ân công đức các Vua Hùng, chúng con nay:

Sáu mươi ba tỉnh thành: Ơn đức Tổ tông

Năm mươi tư dân tộc: Tìm về cội rễ

Trăm con một bọc, yêu thương nhau như ruột thịt chan hòa

Một gốc trăm nhành, gắn bó mãi như keo sơn chặt chẽ

Bốn phương: Nam, Bắc, Tây, Đông

Trăm họ: Gái, trai, già, trẻ

Tạc lòng thắp nén tâm hương

Ghi dạ cúi đầu bái Tổ.

Xin Tổ Vương vạn thế anh linh

Giúp con cháu trăm điều chỉ vẽ

Chúng con nguyện:

Xây đất nước hùng mạnh phồn vinh

Cùng nhân loại giữ hòa bình hữu nghị

Sáng muôn đời Hồng Lạc tinh hoa

Cao muôn trượng Hùng Vương khí thế!

Chúng con xin:Cẩn cáo!

Cẩn cáo!

Cẩn, cẩn cáo!