Bàn giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến

PhuthoPortal - Ngày 5/6/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông - Cơ quan thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tổ chức hội nghị chuyên đề: Thúc đẩy nâng cao chất lượng cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ có đồng chí: Trịnh Hùng Sơn - TUV, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông đã giới thiệu về dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá Cổng dịch vụ công năm 2023. Theo đó, Bộ tiêu chí bao gồm 3 trụ cột đánh giá với tổng điểm 100, đó là các tiêu chí: Tiêu chí đánh giá chức năng; tiêu chí đánh giá hiệu năng và tiêu chí đánh giá khả năng truy cập thông tin thuận tiện. Việc đánh giá chất lượng Cổng dịch vụ công bộ, ngành, địa phương được chia thành 5 mức độ (A, B, C, D, E). Bộ tiêu chí đánh giá Cổng dịch vụ công năm 2023 nhằm thực hiện đánh giá các Cổng dịch vụ công của các bộ, ngành, địa phương dưới góc độ người sử dụng.

Trên cơ sở Bộ tiêu chí này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã khảo sát, giám sát, đo lường chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại 20 bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố. Đây là cơ sở quan trọng để các bộ, ngành, địa phương đánh giá hiện trạng, phân tích những tồn tại, hạn chế, từ đó xác định các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong thời gian tới.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trịnh Hùng Sơn phát biểu tại điểm cầu Phú Thọ

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, chia sẻ những giải pháp đột phá của địa phương góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến như: Tăng cường kiểm tra, đánh giá, giám sát tại cơ sở; công khai danh mục hồ sơ trực tuyến; tiên phong thực hiện 2 ngày/tuần chỉ nhận hồ sơ điện tử; thực hiện thí điểm mô hình đại lý dịch vụ công trực tuyến; xây dựng tài khoản công dân số; phát huy hiệu quả hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng góp phần phổ biến kỹ năng chuyển đổi số cho người dân…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: Sau hơn 20 năm triển khai dịch vụ công trực tuyến đã đến lúc cần phải thay đổi căn bản về nhận thức, cách làm, cách tiếp cận theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, dẫn dắt, xây dựng Chính phủ điện tử, tạo cuộc cách mạng chuyển đổi số ở Việt Nam.

Nhấn mạnh một số mục tiêu chủ yếu của chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện rà soát và lựa chọn các thủ tục hành chính đủ điều kiện đảm bảo triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần theo đúng quy định; khẩn trương rà soát lại các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, ưu tiên 25 dịch vụ công thiết yếu, có nhiều người sử dụng để thực hiện đơn giản hóa, tái cấu trúc lại quy trình thực hiện, lược bỏ các bước trung gian không cần thiết; đẩy mạnh triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng, góp phần tăng tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đa dạng và nâng cao chất lượng các kênh tương tác, hỗ trợ người dân... Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc thông tin về Bộ Thông tin và Truyền thông để được hỗ trợ xử lý kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số Quốc gia.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến

Tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ, đồng chí Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trịnh Hùng Sơn nhấn mạnh: Triển khai dịch vụ công trực tuyến là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay của tỉnh, do đó đề nghị các sở, ngành phối hợp rà soát, đơn giản hóa, chuẩn hóa các dịch vụ hành chính của đơn vị mình. Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tham mưu đổi mới Cổng dịch vụ công đảm bảo dễ sử dụng đối với người dân.

Khánh Trang